SomaHut

Projekt SomaHut pod krovom Multimedijalna kolibe pokreće plesna umjetnica i somatska praktičarka Zrinka Šimičić Mihanović kao odgovor na potrebe zajednice artikulirane na inicijalnom sastanku ”somatske mreže” organiziranom u sklopu festivala Improspekcije2017. Inicijativa uključuje razvoj web portala somahut.org s ciljem umrežavanja i informiranja javnosti o somatskim praksama u Hrvatskoj i regiji, te organizaciju okupljanja umjetnika, edukatora i stručnjaka iz različitih polja djelovanja te šire zainteresirane javnosti oko tema čije ishodište je u somatskom pristupu.


Somatski pristup je pristup koji kreće od tijela u njegovoj cjelovitosti i jedinstvenosti. Kroz njega se pojedinca i zajednicu doživljava kao integriranu cjelinu, spregu bioloških, evolucijskih, psiholoških, emocionalnih, socijalnih i relacijskih datosti te somatski rad podrazumijeva rad na različitim, međusobno prožimajućim, aspektima cjeline. Stvaranjem mreže umjetnika, somatskih stručnjaka i praktičara, SomaHut potiče stručnu suradnju te interes šire javnosti za somatski rad. Afirmirajući, s jedne strane, univerzalnu dostupnost, a s druge jedinstvenost somatskog iskustva, kao i specifična znanja, metode i postupke određenih pristupa i škola kojima je ishodište somatsko, a artikuliraju se kroz različite medije, discipline ili umjetničke izričaje, projekt teži pomicanju granica prakse van okvira individualnog djelovanja prema suradničkim projektima kojima je cilj osvještavanje pojedinca i zajednice te povećanje kvalitete života kroz umjetnost i somatski rad.

Ciljevi:

  • stvaranje strukture povezivanja različitih inicijativa, skupina, projekata, praksi i pojedinaca kroz zajedničke interese i potrebu da se redefinira i afirmira somatski pristup u mišljenju, umjetničkom stvaranju kao i u širem društvenom kontekstu
  •  
  • poticanje stručne suradnje 
  •  
  • međunarodno umrežavanje i jačanje već uspostavljenih te pokretanja novih suradnji s organizacijama i stručnjacima sličnog polja djelovanja
  •  
  • razvoj i razmjena specifičnih znanja, metoda i postupka kroz predstavljanje radova suradnika te organizaciju radionica i diskusija
  •  
  • predstavljanje somatskih znanja širokoj javnosti na jasan i blizak način, kroz praksu koja povezuje različite aspekte ljudskog bića s ciljem osvještavanje pojedinca i zajednice te povećanja kvalitete života kroz umjetnost i somatski rad

Organizacija:
SomaHut susret organiziran je u partnerstvu s festivalom improvizacije Improspekcije2020 te projektom Antisezona. Platforma je otvorena za suradnju pojedincima i partnerima iz različitih polja djelovanja kojima je ishodište u somatskom znanju odnosno pristupu. Zainteresirane za dijalog, suradnju ili dijeljenje informacija pozivamo da se jave na kontakt