Stvaranje veza – somatsko učenje u polju skrbi s Carlom Bottiglieri i Thomasom Greilom

 

Zagreb, od 7. do 9. listopada 2022.

 

7. listopada, od 17,00 do 19,00 sati PREDAVANJE
8. i 9. listopada, od 10,00 do 16,00 sati ISKUSTVENA RADIONICA
10. listopada INDIVIDUALNI RAD S DJECOM I OBITELJIMA

 

Prijave i informacije na: somahut.mmk@gmail.com

 

Kako se učiniti osjetljivim za mnogostrukost postojanja i izražavanja ako ne krenemo od samih sebe?
Ovo zapravo jednostavno pitanje provlači se kroz studiju somatskog učenja koje podrazumijeva istraživanje dinamike percepcije, kojom neprestano iznova stvaramo svoje (su)odnose i (su)djelovanje u svijetu.

Ispreplitanje jedinstvenosti različitih iskustava te istraživanje njihove povezanost stvara zajednički temelj na koji se nadograđuju nove sposobnosti usmjeravanja pažnje, gledanja, čitanja i stvaranja odnosa kroz pokret. Somatski se pristup zbog svoje dostupnosti otkriva kao vrijedan alat prevođenja iskustvenog i formalnog znanja te posredovanja među njima, ukazujući tako na metodologiju dijaloga i kontakta u različitosti.

 

program:

 

PREDAVANJE

 

7. listopada 2022. u 17,00 sati
Akademija dramske umjetnosti, Frankopanska 22 (Leks, D1)

 

Cilj je ovog predavanja  približiti somatsku edukaciju kao alat za propitivanje i istraživanje naše sposobnosti za učenje ‘iznutra’, i jednih od drugih, kroz istraživanje različitih mogućnosti postojanja i izražavanja. Somatsko učenje shvaćamo kao kontinuirano stvaranje odnosa i (su)djelovanja u svijetu. Koristeći senzitivnost i inteligenciju tijela kao bazu za medijaciju, ova perspektiva omogućuje propitivanje problema različitosti i pravde te podržava učenje novih kognitivnih i motoričkih vještina.

 

ISKUSTVENA RADIONICA

 

8. i 9. listopada 2022. od 10,00 do 16,00 sati
MO Voćarska, Voćarska cesta 71

 

Ova radionica prijedlog je iskustvenog putovanja kroz percepciju pokreta i dodira primjenom temeljnih alata somatske pedagogije. Istraživat ćemo vezivno tkivo i fasciju kao konkretnu fizičku podlogu ‘stvaranja veza’, omogućujući tranzicijski i transindividualni prostor tijela u pokretu. Drugi nas pokreću, dok se naše stanice i tkiva gibaju pokrećući drugog.

Vezivno tkivo je dinamičan sustav, koji uključuje različita tkiva poput koštanog tkiva, ligamenata, tetiva, fascije. On povezuje i istovremeno odvaja različite dijelove tijela, stanice, tkiva, organe,.. dopuštajući promjenu između strukture i toka, ovisno o potrebi za stabilnošću ili mobilnošću. Stanice vezivnog tkiva međusobno su udaljene i ne dodiruju se. Povezane su vlaknima smještenim u polutekućoj osnovnoj tvari. Vezivno tkivo igra važnu ulogu u reguliranju staničnih i imunoloških funkcija (upalnih procesa i razvoja tumora), kao i u metabolizmu i regulaciji tjelesnih tekućina.

Radionica je namijenjena umjetnicima pokreta i somatskim praktičarima, kao i onima koji su uključeni u sustav skrbi i edukacije: roditeljima, starateljima, terapeutima, edukatorima, socijalnim radnicima,… Radionica je otvorena za sve. Prethodno iskustvo rada s tijelom, pokretom, somatskim praksama nije preduvjet za sudjelovanje.

 

Participacija u troškovima radionice: 70 – 120 eur/ 500 – 900 kn (prema mogućnostima); postoji mogućnost odrade (dijela) participacije kroz neki oblik organizacijske pomoći;  za sve dodatne informacije i prijavu molimo da se javite na: somahut.mmk@gmail.com.

 

INDIVIDUALNI RAD

 

10. listopada 2022. prema dogovoru
Buconjićeva 39

 

U ponedjeljak ujutro i popodne bit će organiziran susret i dijeljenje s obiteljima i kolektivima (udrugama, obrazovnim institucijama i sl. ) čiji član(ovi) ima(ju) iskustvo invaliditeta, kako bismo sistemski razmotrili resurse i vještine koji su već prisutni u njihovoj životnoj okolini,  načine interakcije sa širim socijalnim okruženjem, kao i sve uočene potrebe i medijacije.

Jedna sesija s djetetom i njegovom obitelji bit će organizirana ujutro, a jedna popodne. Naglasak je na osjetilnoj ii percepcijskoj konfiguraciji osobe, a ne na patološkoj kategorizaciji. Takav pristup omogućuje usavršavanje suptilnih vještina  čitanja i slušanja onoga što se izražava jezikom afekta i pokreta.

Na ovaj susret pozivamo naročito one koji su uključeni u brigu o djetetu i obitelji, ostale članove obitelji, edukatore, terapeute, skrbnike, kao i sve zainteresirane.

 

O predavačima:

 

CARLA BOTTIGLIERI je plesna umjetnica, teoretičarka i istraživačica u polju somatske pedagogije i filozofije, certificirana praktičarka i predavačica Body-Mind Centering ®  metode te certificirana praktičarka Rolfing/Structural Integration metode. Gostujuća je predavačica na diplomskim studijima na Sveučilištima Paris 8, Nice/Sophia Antipolis, Stockholm/DOCH, Santiago del Cile/Universidad Mayor, te je predavala u centrima koreografskog istraživanja  i prakse poput PACAP/Forum Dança in Lisbon, Contredanse Association u Briselu i Manufacture/Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale u Lausanni.

 

THOMAS GREIL je praktičar i učitelj Body-Mind Centeringa®, cerificirani edukator razvojnog pokreta (IDME). Od 2003. podučava u certificiranim programima Škole za Body-Mind Cenetring (IDME, SME, Practitioner) te je  suosnivač francuske licencirane organizacije SOMA. Praktičar je i terapeut Jeremy Krauss Approach® (JKA) metode. Strast za proučavanjem pokreta, dodira i tjelesnog izraza dovela ga je do istraživanja  ranog neuromotoričkog razvoja kod djece te načine na koje su pokret i percepcija utkani u emocionalni, socijalni i kulturni životni okoliš.  Trenutno je uključen u projekt  ‘Stvaranje veza’ (‘Making connections’) koji povezuje obitelji djece s posebnim potrebama i ljude uključene u sustav skrbi. Živi u Faenzi, Italija, gdje je s Carlom Bottiglieri osnovao strukturu minima somatica, jezgru praktičnog i teorijskog istraživanja somatske pedagogije, analize pokreta i dinamike sinergijske interakcije između uma, organizma i okoliša – sve objedinjeno u zajedničkom polju somatske edukacije.

 

BODY-MIND CENTERING®
Radionica je utemeljena u principima Body-Mind Centeringa® i drugih somatskih praksi, a karakterizira ju nježan i nenametljiv pristup koji teži obuhvaćanju cjeline osobe i kolektivnih procesa.

 

SOMATSKA EDUKACIJA je pristup tjelesnoj svjesnosti i senzomotoričkom iskustvu koji angažira čitavu osobu. Poziv ‘za započinjanjem iznutra’ kako bi se poboljšalo slušanje sebe i drugih potiče stanje pažnje, opservacije i učenja koje stimulira i razvija tjelesnu inteligenciju. Zajedničko različitim praksama, nastalim kako bi pratile takve procese psihofizičke  svjesnosti, je poziv na kretanja bez napora, dostupno i jednostavno kako bi svatko mogao graditi svoju putanju učenja s obzirom na vlastite interese i potrebe.

 

STVARANJE VEZA (Making connections) je međunarodni projekt pokrenut 2019. namijenjen djeci, roditeljima, edukatorima i terapeutima, koji polazi od uvjerenja da se, kako bi došlo do istinske promjene, ona treba dogoditi u konstelaciji odnosa oko određene osobe. Stoga ovaj projekt nije namijenjen samo djeci i odraslima s posebnim potrebama i psihofizičkom osjetljivošću, već svima koji su uključeni u njihovo iskustvo, bilo kao članovi obitelji ili profesionalci, nudeći prostor za međusobno prepoznavanje vještina i mogućnost razmjene i susreta među njima. ‘Stvaranje veza’ utemeljeno je u principima Body-Mind Centering® i drugim somatskim pristupima, a karakterizira ga nježan, neinvazivni  pristup koji uzima u obzir cjelovitost osobe i procesa koji uključuje roditelje, članove obitelji i skrbnike.

 

MINIMA SOMATICA je jezgra praktičnog i teorijskog istraživanja u polju pedagogije tjelesnog iskustva i somatske analize pokreta. Sa sjedištem u Faenzi (RA),  ‘minima-somatski rad’  premrežuje umjetnost pokreta i brige.

 

Ovo događanje organizirano je u okviru programa SomaHut2022 Multimedijalne kolibe uz podršku Grada Zagreb i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.