SomaHut susret: Zrinka Šimičić Mihanović i Lana Hosni

2. listopada 2021.
od 17.00 do 19.30  sati
Plesni centar Tala

Zrinka Šimičić Mihanović (SME, IDME, CMA-SP) i  Lana Hosni:
Istraživanje podrške koštanog sustava kroz pokret, temeljen na principima Body-Mind Centeringa® i glas