SomaHut susret: Irma Omerzo i Zrinka Šimičić Mihanović

13. studenog 2021.
od 17,00 do 19,30 sati
Plesni centar Tala

Irma Omerzo, certificirana instruktorica metode Feldenkrais i Zrinka Šimičić Mihanović (SME, IDME, CMA-SP): Dah, kao prvo i najranije iskustvo kretanja