SomaHut susret: Zrinka Šimičić Mihanović i Lana Hosni

9. listopada 2021.
od 17.00 do 19.30  sati
Plesni centar Tala

Zrinka Šimičić Mihanović (SME, IDME, CMA-SP) i  Lana Hosni:
Istraživanje podrške punine i snage unutrašnjih organa temeljen na principima Body-Mind Centeringa® i glas