Lana Hosni

LANA HOSNI (1989.) plesna je umjetnica s prebivalištem u Zagrebu. Diplomirala je na “Salzburg Experimental Academy of Dance” (SEAD)  2013. godine (diploma suvremenog plesa, izvedbeni smjer). Kao izvođačica surađuje s brojnim umjetnicima kao što su Matej Kejžar, Sonja Pregrad, kolektiv BADco, Zrinka Šimičić Mihanović, Marjana Krajač, Irma Omerzo, Bruno Isaković, Zrinka Užbinec, Mila Pavičević, Sidney Leoni, Costas Kekis i drugi. U 2015. godini prima strukovnu nagradu za najperspektivniju plesnu umjetnicu te za kolektivnu izvedbu kao dio izvođačkog ansambla “Varijacije o osjetnom” Marjane Krajač i “DOWL” Sonje Pregradu u 2022. Njen solo “This choreography” osvaja nagradu za autorski rad i izvedbu na OPUS 1- 21. međunarodnom natjecanju mladih plesnih izvođača u Celju 2013. godine. Povremeno predaje kao gostujuća predavačica na Odsjeku plesa Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu. Od 2016. aktivno istražuje potencijal glasa a od 2021. vodi projekt GLASNO PITANJE/Tjelesno vokalni laboratorij.